Ellas assistans

Att fortsätta leva med covid-19

By oktober 27, 2020 juli 20th, 2021 No Comments

Gällande information och rekommendationer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Denna pandemi ser ut att hålla i sig när vi tittar på omvärlden. Tidigare riktlinjer och rekommendationer är därför lika relevanta.

Ifall du misstänker smitta ska du först och främst se till att stanna hemma. För råd kan du ringa 1177. Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär när du vilar ska du genast kontakta vårdcentral, jouröppen mottagning eller åka in till akutmottagning.

Information på andra språk än svenska samt lätt svenska finns att hitta på följande sidor:

www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/informationsblad-pa-olika-sprak/

https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-det-nya-coronaviruset/

 

Var försiktiga och ta vara på er själva

Ellas Assistans