ELLAS ASSISTANS

På kontoret talas det dagligen svenska, arabiska och engelska, men vi som arbetar här behärskar även ryska, rumänska, polska och armeniska. Språk är det som förenar oss i dagens Sverige och det är vi väl medvetna om. Just därför låter vi inte språk utgöra ett hinder i vårt arbete, utan ser dem som ett verktyg att arbeta med.

"Vår vision är att verka som ditt rådgivande, samordnande, administrativa organ på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt, med målet att så långt det är möjligt verka för att öka ditt oberoende.