Våra tjänster

Vem har rätt till personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans ska vissa kriterier uppfyllas. Först och främst måste man tillhöra en av tre personkretsar:

•Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

•Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

•Personkrets 3

Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Ett behov av grundläggande hjälp ska också finnas.
De grundläggande behoven är

• Personlig hygien
• Måltider
• Av- och påklädning
• Att kommunicera
• Övriga begränsningar och svårigheter som kräver att man känner dig

Det finns ingen nedre åldersgräns för att beviljas assistans men har man fyllt 65 kan man inte få assistans beviljad. I de fall dessa grundläggande behov understiger 20 timmar, sköter kommunen beviljandet av personlig assistans och i de fall de överstiger 20 timmar, gör försäkringskassan det.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

1. Ansökan

Ansökan om personlig assistans skickas skriftligen till Försäkringskassan eller din kommun. Ansökan gör du tillsammans med oss ifall behovet finns.

2.Intyg

Din ansökan ska innehålla följande intyg:

 

  • Läkarutlåtande
  • ADL-bedömning (från arbetsterapeut)
  • Övriga intyg som styrker dina behov

3.Hembesök

Din handläggare från Försäkringskassan eller biståndshandläggare från kommunen utför ett hembesök där dina behov ses över.

4.Beslut

Beslut ska enligt Försäkringskassans policy fås inom 120 dagar. Om du får avslag eller färre timmar än du ansökt om, kan vi hjälpa dig att överklaga.