Vårt erbjudande

Garantipaketet

Personaladministration
Löneadministration
Administration av assistansersättning
Rapportering
Juridisk Kundstöd

Flexibilitetspaketet

Personaladministration
Löneadministration
Rapportering
Rådgivning

Egen arbetsgivarpaketet

Löneadministration
Fakturering
Ekonomiservice
Rapportering