Egen arbetsgivarepaketet

För dig som är din egen arbetsgivare och behöver oss som hjälpande hand.
Du som är van vid att vara din egen arbetsgivare har all möjlighet och fortsätta med det hos oss.

Det här erbjuder vi dig

Löneadministration:

Ellas Assistans ansvarar för praktisk lönehantering såsom uträkning av löner, övertid, ob-tid, sjuklön, traktamenten, m.m; hantering av lönetillägg, brutto- och nettoavdrag, m.m; uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag, framtagning av semesterskuld; uträkning och redovisning av skatter och sociala avgifter; hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar.

Ekonomiservice:

Ellas Assistans tar hand om den löpande redovisningen inklusive kund- och leverantörsreskontra samt betalningar. Vi gör bokslut och årsredovisning.

Rapportering:

Ellas Assistans ansvarar för sammanställning och redovisning av pensionsförsäkringar, kontrolluppgifter till anställda och myndigheter, rapportering till Försäkringskassan om sjukfrånvaro, statistikrapportering till Svenskt Näringsliv, SCB samt Almega och tar på sig rapporteringar till Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsvalet/Fora.

Fakturering:

Ellas Assistans ansvarar för sjuklönefakturering till kommunen inklusive framtagande av fakturaunderlag