Flexibilitetspaketet

För dig som vill ha stor möjlighet att påverka din assistansekonomi

Flexibelavtalet är ett val som ger dig som kund stort inflytande över hur din assistansersättning budgeteras och används. På samma sätt som för Garantipaketet har du möjligheten att själv välja vem som ska vara din arbetsledare och dina assistenter för assistansuppdraget.

Med Flexibelavtalet får du som kund mycket frihet och full beslutanderätt över hur din assistansersättning ska användas. Ellas Assistans och du som kund skräddarsyr hur din budgetering av alla dina assistanstimmar, kostnader och omkostnader ska se ut. Vi på Ellas Assistans erbjuder dig även både stöd och vägledning när du behöver det.

Flexibelavtalet passar bäst för dig som vill ha mycket frihet, har kunskap om budgetering och planering.

Det här erbjuder vi dig

Personaladministration:

Att vara arbetsgivare /assistansanordnare brukar vara komplicerat. Som kund kan du lita på att Ellas Assistans har den kompetens som krävs och att vi fullgör vårt arbetsgivaransvar. Vi kan hjälpa till med rekrytering och schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, friskvård, APT, utvecklings- och medarbetarsamtal, lönerevision, samt stor kompetensutveckling och handledning av personliga assistenter.

Löneadministration:

Ellas Assistans ser till att lönerna beräknas korrekt och betalas ut i rätt tid. Därför är det viktigt att vår löneadministration hanteras av utbildad personal med goda kunskaper om regelverk såsom kollektivavtal, avtalsförsäkringar, skatter, traktamenten, m.m. Vi arbetar i moderna system som ger såväl anställda som kunder tillgång till tidrapporter och räkningar via webben.

Rapportering:

Försäkringskassan ställer allt högre krav på rapportering av utförda assistanstimmar. Ellas Assistans håller sig därför ständigt uppdaterade och har kännedom om försäkringskassans regler. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och säker på att du t.ex. inte ska bli återbetalningsskyldig.

Rådgivning:

Ellas Assistans bistår kunden i sådana frågor som budget, ekonomiskt utfall, kollektivavtal, roll som arbetsgivare, m.m.