Garantipaketet

För dig som vill ha det tryggt och enkelt

Garantiavtalet är ett tryggt val för dig som vill slippa tänka på ekonomi och administration men vill försäkra dig om att alla dina önskemål blir tillgodosedda. Vi redovisar hur alla dina assistanstimmar används.
Ett tryggt avtal där vi ansvarar för att assistansersättning används på bästa sätt. Du har möjligheten att välja själv vem som ska vara din arbetsledare och dina assistenter för assistansuppdraget.

Personaladministration:

Att vara arbetsgivare/assistansanordnare brukar vara komplicerat. Som kund kan du lita på att Ellas Assistans har den kompetens som krävs och att vi fullgör vårt arbetsgivaransvar. Vi hjälper till med rekrytering och schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, friskvård, APT, utvecklings- och medarbetarsamtal, lönerevision, samt stor kompetensutveckling och handledning av personliga assistenter.

Löneadministration:

Ellas Assistans ser till att lönerna beräknas korrekt och betalas ut i rätt tid. Därför är det viktigt att vår löneadministration hanteras av utbildad personal med goda kunskaper om regelverk såsom kollektivavtal, avtalsförsäkringar, skatter, traktamenten, m.m. Vi arbetar i moderna system som ger såväl anställda som kunder tillgång till tidrapporter och räkningar via webben.

Administration av assistansersättning:

Med kompetens och erfarenhet administrerar vår personal din assistansersättning på ett kostnadseffektivt sätt för dig som kund. Du får hjälp med budget och har full insyn i hur pengarna använts. Vi ser även till att du har rätt ersättning från försäkringskassan alt. Kommunen.

Rapportering

Försäkringskassan ställer allt högre krav på rapportering av utförda assistanstimmar. Ellas Assistans håller sig därför ständigt uppdaterade och har kännedom om försäkringskassans regler. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg och säker på att du t.ex. inte ska bli återbetalningsskyldig.

Juridiskt kundstöd

Ellas Assistans bistår kunden med vägledning angående utbildningar, resefrågor och ger juridisk rådgivning kring assistansfrågor.